06-51 4222 85

info@henrigerrits.nl

Theorieles

THEORIE

 

Muziektheorie klinkt als ‘saai’ en ‘droog’.

 

Maar wanneer je de muziekstukken die je speelt beter wilt leren begrijpen en muzikaler wilt spelen is theorie niet weg te denken.

 

Je gaat de stukken anders spelen wanneer je weet:

 • – hoe de melodie is opgebouwd
 • – wat de vorm is van het stuk
 • – hoe het harmonisch verloop is
 • – hoe je de versieringen moet interpreteren
 • – hoe de dynamiek staat genoteerd
 • – etc.

 

Ik geef theorieles:

 • – als voorbereiding op een HaFa-examen (A,B,C en D)
 • – wanneer je meer wilt weten over een bepaald onderwerp
 • – als voorbereiding op je toelatingsexamen voor het conservatorium
 • – voor orkestleden
 • – voor koorleden
 • – voor wanneer je muziek wilt noteren,componeren of arrangeren. 


Ieder jaar geef ik 7 weken theorieles in Emmen bij De Kunstbeweging 

Tijdens de 8e les leg je een schriftelijk examen af en wanneer je bent geslaagd krijg je een certificaat.  Deze lessen beginnen in januari.